This is Malmö

Det finns inga enkla svar på komplexa frågor. Att integrera nya svenskar i ett samhälle med ökade samhällsklyftor är en sådan fråga. This is Malmö är ett dokumentärt fotoprojekt som vill säga något om hur ett samhälle tar form och att det blir vad vi gör det till.

Det är människorna i en stad som definierar den. Malmö är sina invånare. Ska vi komma tillrätta med segregrationsproblemen måste vi hjälpas åt. This is Malmö lyfter fram några av dem som valt att bli en del av lösningen.

 __

 This is Malmö

There are no simple answers to complex questions. Integrating new Swedes into a society with increased social gaps is a real challenge. This is Malmö is a documentary photo project that wants to say something about how a society takes shape and that it will be what we make of it.

It is the people of a city that defines it. Malmö is its inhabitants. If we want to deal with segregation problems everyone must contribute to find a solution. This is Malmö highlights some who chose to become a part of the solution.

 __

هذه مالمو

لا يوجد أجوبة بسيطة على أسئلة معقّدة!
دمج مواطنون جدد في مجتمع يشهد زيادة في الفجوات الاجتماعية هو تحدي كبير.

(هذه مالمو) مشروع تصوير وثائقي، يعكس واقع المجتمع و اهمية دور الفرد والجماعة في بنائه.
نحن المسؤولين عن هذه المدينة، يجب علينا جميعا ان نساهم لايجاد حلول للتفرقة الاجتماعية.
موقعنا يسلط الضوء على البعض ممن اختاروا ان يكونوا جزء من الحل.